Przewód 2×0,35 mm2 do oświetlenia.

INDEKS:  PRZ-MET-2×0,3